Overheid 360 (Government 360)

Overheid 360 (Government 360)

  • Location: Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht, Nederland
  • Date: 09-10-2019
  • Hour: 08:30 AM - 5:30 PM
Dutch/Nederlands

Samen op weg naar een slimme samenleving

Verandering in de samenleving ging nog nooit zo snel als nu. En ondanks de economische voorspoed blijven de maatschappelijke vraagstukken zich aandienen: persoonsgegevens vallen zomaar in verkeerde handen, wegen verstoppen en de vraag naar schone energie neemt toe. Deze tijd vraagt om een andere manier van denken en doen, ondersteund door solide ICT.

Overheid 360° biedt een dag vol met inspiratie, best practices en masterclasses rondom digitale transformatie, verdeeld over vier subthema’s: Informatiestrategie, Datagedreven overheid, Veilige overheid & samenleving en  IT Outsourcing & Cloud computing.

Meer informatie op: https://www.overheid360.nl/

Note: Registraties via het onderstaande formulier gelden niet als officieel toegangsticket voor het Overheid 360 – evenement. Deze geven enkel aan dat u ons tijdens het evenement wenst te bezoeken of contacteren. Officiële inschrijvingen voor het evenement kunnen gedaan worden op de officiële website van Overheid 360: https://www.overheid360.nl/.

English

Together on the road to a smart society

Change in society has never been as rapid as it is now. And despite the economic prosperity, social issues continue to arise: personal data simply fall into the wrong hands, roads are congested and the demand for clean energy is increasing. These times require a different way of thinking and acting, supported by solid ICT.

Overheid 360° offers a day full of inspiration, best practices and master classes on digital transformation, divided into four sub-themes: Information strategy, Data-driven government, Secure government & society and IT Outsourcing & Cloud computing.

More information on: https://www.overheid360.nl/

Translated with www.DeepL.com/Translator

NoteRegistrations via the form below do not count as an official ticket to Overheid 360, they only give us a heads-up that you want to consult us during the event. Official registrations go through the official website found here: https://www.overheid360.nl